ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ "РОСИНОЧКИ"

ДНЗ №30 "Росиночка" працює з 26 липня 1973 року, розташований за адресою: м.Біла Церква, вул. Леваневського, 67

телефони:
7 - 16 - 17,
7 - 13 - 40

e-mail: dnz30rosinochka@ukr.net

В дошкільному закладі функціонують 8 груп.

З них:

- група дітей раннього віку - 1,

- груп дітей дошкільного віку - 7 ( із них 2 - різновікові групи санаторного типу та 1 логопедична група)

наш спортивний залПриміщення ДНЗ №30 типове, розраховане на 280 дітей, є спортивний та музичний зали, оснащені обладнанням, необхідним для проведення занять, свят і розваг. У групах створене предметно-ігрове середовище для гармонійного розвитку дошкільнят. Територія дошкільного закладу озеленена, кожна група має свій майданчик, обладнаний необхідним інвентарем.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 зі змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1124, від 16.11.2011р. №1204, "Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу", затвердженого наказом МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 №240/165, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.04.2006р. №414/12288, іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

- Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- Надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного розвитку (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу).

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється завідувачем закладу протягом календарного року. Для зарахування дитини у заклад необхідно здійснити електронну реєстрацію на відповідному сайті закладу, після реєстрації у 10-денний срок з'явитися у закладі з такими документами: свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків та подати заяву до закладу.

Після проходження медичної комісії, принести до закладу наступні документи: медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти (у рекомендаціях обов'язково вказати до якої групи здоров'я та до якої групи по фізкультурі відноситься дитина), копію форми про щеплення, при наявності, документи, що свідчать про пільгове харчування дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 788