Сторінка інструктора з фізичної культури/Files/images/kartinki_grup_nov/images.jpg

Гаврильченко Олени Дмитрівни


Модель фізкультурно-оздоровчої роботи
в закладі дошкільної освіти

«Турбота про здоров̕ я – це важливий труд вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд,розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.»
В.О.Сухомлинський

Дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного та психічного здоров’я, адже відбувається інтенсивний розвиток органів та становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе та оточуючих. Дуже важливо саме на цьому етапі сформувати у дітей базу знань та практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу у систематичних заняттях фізичною культурою та спортом

Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу розробив «Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО», мета якої – формування фізично досконалої людини та зміцнення її здоров’я з раннього віку. Зміст та форми реалізації Моделі спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом оптимізації їхньої рухової активності протягом усього часу перебування у дошкільному закладі.

Для досягнення мети ми визначили основні завдання:

· Створення умов для охорони та зміцнення здоров̕я дітей;

· Формування правильної постави, профілактика плоскостопості;

· Оволодіння різноманітними рухами, вправляння в основних рухах під час рухливих ігор та вправ спортивного характеру;

· Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей шляхом інтеграції здоров̕язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності;

· Формування фізичних якостей, навичок зорового способу життя та розвиток рухових здібностей дошкільників;

· Виховання моральних та вольових рис характеру, інтересу до активної рухової діяльності.

В ЗДО застосовуються різні організаційні форми роботи з фізичної культури, з яких складається руховий режим у кожній віковій групі закладу.

Основні форми роботи з дітьми
Постійні:
- рухливі ігри;
- ранкова гімнастика;
- заняття з фізкультури;
- гімнастика пробудження;
- індивідуальна робота;
- самостійна рухова діяльність
Періодичні:
- фізкультурні свята;
- фізкультурні розваги;
- Дні здоров̕я;
- фізкультурні комплекси на повітрі;
- ігри спортивного характеру;
- дитячий туризм
Додаткові:
- різні види масажу;
- навички самострахування;
- валеологічні хвилинки;
- загартувальні заходи;
- оздоровчі технології терапевтичного спрямування

Педагогічний колектив нашого садочка приділяє велику увагу вихованню у дітей потреби дотримання здорового способу життя. Вся робота здійснюється за такими напрямами:

· Прищеплювання стійких культурно-гігієнічних навичок;

· Розвиток уявлень про будову власного тіла, призначення органів;

· Навчання догляду за власним тілом, формування навичок надання першої долікарської допомоги;

· Формування уявлень про те, що корисно і що шкідливо для здоров̕я;

· Формування потреби щодня займатися фізичними вправами.

Для зміцнення фізичного здоров̕я дітей і формування в них упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного світовідчуття ми використовуємо нетрадиційні оздоровчі технології, а саме: релаксації, різні види масажів та самомасажів, дихальна та звукова гімнастика, ходіння дітей по доріжках здоров̕я, пісочна терапія, арттерапія, казкотерапія, кольоротерапія, психогімнастика.

Педагоги нашого дошкільного закладу – надзвичайно творчі й обдаровані професіонали. Вони не лише ефективно використовують те устаткування, яке є у дитячому садку, а й власноруч виготовляють чимало різного обладнання, зокрема для профілактики плоскостопості та сколіозу. У кожній групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні атрибути, які використовують під час ранкової гімнастики та рухливих ігор.

Для зміцнення здоров̕я дітей у дошкільному закладі використовують різні форми та методи загартування. Це чітка організація теплового і повітряного режимів, регулярне як наскрізне, так і однобічне провітрювання кімнат, сталий режим прогулянок, гігієнічні процедури тощо. Зокрема ми використовуємо:

· сухе та вологе обтирання лляною рукавичкою;

· ходьба по корегуючим доріжкам;

· ходіння босоніж у груповій кімнат, а влітку – по траві, що є чудовим засобом профілактики застудних захворювань тощо.

Важливим напрямом у збереженні фізичного і психічного здоров̕я дітей, а також формуванні у них уміння піклуватися про власне здоров̕я є тісна взаємодія дитсадка і родини.


Завдання фізичного виховання

Правильна постава - запорука здоров'я

Пам'ятка для батьків

Роль сім'ї у розвитку формування здоров'я дитини

Правила гігієни


Кiлькiсть переглядiв: 276