Сторінка вчителя-логопеда

/Files/images/sayt_dnz/Плішива.jpeg

Плішивої Іванни Василівни

/Files/images/kartinki_grup_nov/Логопед.png

Основними напрямами діяльності вчителя-логопеда є робота, спрямована на подолання і профілактику розладів мовлення у дітей, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями.
Графік роботи вчителя-логопеда
Понеділок8.00 – 12.00
Вівторок8.00 – 12.00
Середа8.00 – 12.00
Четвер13.00 – 17.00
П’ятниця8.00 – 12.00

Поради вчителя-логопеда

Коли слід звертатись до вчителя-логопеда:

- якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років або словник налічує не більше 10 слів;

- коли дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки;
коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається);

- дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.

Що необхідно знати про групи для дітей з вадами мовлення при закладі дошкільної освіти:

1. Групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (логопедичні групи) при закладах дошкільної освіти створюються органами державного управління освітою.

2. В групи зараховуються діти 4 – 5 – річного віку, які мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені вчителем-логопедом, вихователем або лікарем дитячої поліклініки.

3. Обстеження дітей для зарахування їх в групи проводиться такими спеціалістами: педіатром, отоларингологом, неврологом, психіатром, офтальмологом, хірургом (в разі потреби), логопедом, психологом.


Висновок інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини– це той основний документ, на підставі якого, дитина направляється в групу компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, заклад дошкільної освіти чи заклад соціального захисту.

Завдання вчителя – логопеда в закладі дошкільної освіти:
 • усунення різних мовленнєвих порушень дітей;
 • створення єдиного корекційно – навчального простору;
 • пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів;
 • інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень;
 • створення предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

Завдання логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

 • розвиток рухливості органів артикуляційного аппарату;
 • розвиток фонематичних процесів;
 • розвиток дрібної моторики;
 • усунення вад звуковимови;
 • збагачення словникового запасу;
 • вдосконалення граматичної сторони мовлення;
 • підготовка до навчання грамоти.
Форми роботи:
 • фронтальні логопедичні заняття;
 • індивідуальні логопедичні заняття;
 • групова та індивідуальна робота з дітьми.
Форми взаємодії з батьками:

1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході , яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3. Поради вчителя-логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку, які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій, матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4. Анкетування батьків, що дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з’ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5. “Домашні логопедичні зошити”, які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв’язок між учасниками корекційного процесу.

ПОРАДИ БАТЬКАМ

Артикуляційна гімнастика для шиплячих звуків

Артикуляційна гімнастика для постановки звука Р

Динамічна артикуляційна гімнастика

/Files/images/Виникнення звуків у дитини.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 230