• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Віртуальний методичний кабінет


Вихователь - методист

Беспалько Наталія Іванівна

/Files/images/admnstratsya/Фото Беспалько Н.І..jpg
Освіта- повна вища педагогічна
Педагогічний стаж - 20 років
Кваліфікаційна категоріія - "Спеціаліст вищої категорії"
Педагогічне кредо:
" Збиратися разом - це початок.
Триматися разом - це процес.
Працювати разом - це успіх. "
Методична робота - це система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, спеціалістів дошкільного закладу, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, аналізі освітнього процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Функції методичної служби ДНЗ:

1. забезпечення професійною інформацією;

2. організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;

3. підтримка експериментальної роботи педагогів;

4. діагностика й аналіз освітнього процесу;

5. організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

6. допомога педагогам в підготовці до атестації;

7. організація підвищення кваліфікації;

8. допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

9. виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

10. участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

11. допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик;

12. методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

ЗАВДАННЯ
педагогічного колективу ДНЗ №30 "Росиночка"
на 2019/2020 навчальний рік

- Забезпечити якісну освіту дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності, освіченості, розвиненості та вихованості дітей перед вступом їх до школи. Сприяти формуванню корпоративної культури в колективі.

- Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень STREM- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

- Сприяти підвищенню якості освітньої діяльності щодо саморозвитку та самореалізації дитини, розвитку її пізнавальних процесів, дослідницької активності та ініціативи, шляхом впровадження експериментування та пошуково-дослідницької діяльності як методу пізнання світу у дошкільників.

- Продовжити роботу по створенню безпечного сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника.

Кiлькiсть переглядiв: 670

Коментарi