STREAM - освіта в закладі дошкільної освіти

STREAM – освіта надихає наших дітей – майбутнє покоління винахідників, новаторів і лідерів проводити дослідження як вчені, моделювати як технологи, конструювати як інженери, бачити як художники, аналітично мислити як математики, і грати як діти.

STREAM-освіта (Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and Mathematics) – інтегрований підхід до освіти, яких передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії, мистецтва, математики; акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру інженерного мислення.

Педагогічний колектив нашого закладу дошкільної освіти з 2019 року розпочав вивчення та упровадження STREAM-освіти в усіх дошкільних групах закладу. З педагогами були проведені методичні заходи: модеративний семінар, семінари-практикуми, ряд консультацій, виступів, тематичний контроль, засідання педагогічної ради, огляд-конкурси. В закладі була організована робота проблемної групи з проблеми "STREAM-освіта в умовах ЗДО"

Були проведені інтегровані відкриті заняття з дошкільниками, спрямовані на реалізацію завдань альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників " STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт" .

"Осіння казка" середня група "Кульбабка" вихователь Шуляк Л.А.

"Віртуальна подорож парком "Олександрія" санаторна група "Дзвіночок" вихователь Іванова І.В.

"Чарівне повітря" середня група "Волошка" вихователь Вісіцька К.М.

"Крижаний шлях" санаторна група "Дзвіночок" вихователь Говгаленко О.С.

Педагогічний колектив ДНЗ № 30 "Росиночка" продовжує роботу над упровадженням STREAM-освіти в освітню діяльність з дошкільниками. В роботі з дітьми педагоги використовують такі форми роботи:

Форми роботи з дітьми за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

1.Бесіда з використанням відкритих запитань. Відкриті запитання спонукають досліджувати, розмірковувати, порівнювати, критично мислити, визначати переваги і недоліки різних об’єктів, ситуацій.
2. Едьютейнмент – освітня технологія, яка грунтується на отриманні дитиною та педагогом задоволення від процесу навчання, заснована на концепції захоплення від розваги в навчанні.
3. Ігри – інтелектуальні та сенсорні ігри, ігри-дослідження, дидактичні та рухливі. Допомагають закріпити і поглибити знання дітей, використати знання на практиці, мотивують, вносять у навчальну діяльність різноманітність та змагальний компонент, допомагають розібратися у властивостях об’єктів.
4. Спостереження – один з основних методів ознайомлення дітей зі Всесвітом. Неможливо зрозуміти закони природи, побачити її красу та силу, споглядаючи її за картинками, відео. Дітям потрібно ввійти з природою «у прямий контакт», відчути себе її частинкою.
5. Досліди – допомагають показати дітям певне явище чи об’єкт в усій повноті, здивувати, зробити припущення, проаналізувати та перевірити інформацію, зробити висновки, підтвердити чи спростувати її.
6. Дослідження. Цю форму слід розглядати як поєднання спостереження, аналізу, порівняння, висування гіпотез, їхньої перевірки та формулювання висновків. Дослідження охоплює вміння дитини отримувати відомості з різних джерел, обробляти та переробляти ці відомості у своїй голові та класифікувати їх.
7. Створення колекцій. Як порівняти явища природи, побачені в різні пори року? Постає питання надійної фіксації спостережень. У колекціях можуть бути фото, відеоматеріали, гербарії, об’єкти неживої природи.
8. Моделювання явищ і процесів. Цей метод допомагає зрозуміти суть явища, роздивитися процес, відкрити для себе принцип його дії, визначити умови, за яких він може діяти.
9. Вправи на асоціації. Допомагають подивитися на звичне незвичним поглядом, побачити те, що раніше не бачили, поглибити знання дітей.
10.Віртуальні та реальні екскурсії. Допомагають побачити те, що на власні очі побачити не завжди можливо, побачити звичні речі під іншим поглядом, розширюють кругозір дітей.
11.Міні-музеї. Допомагають розширити і поглибити уявлення про довкілля, знайти приклади використання отриманих знань у повсякденному житті.
12.Заняття – милування природою. Допомагають подивитися на явища природи очима митців, знаходити цікаві порівняння, описи .
13. Сторітеллінг – комунікаційний прийом, який використовується для розповідання історій дітям із метою мотивації до навчальної діяльності або розвитку у дошкільників зв’язного мовлення.
14. Етюди під музику – своєрідне відображення отриманих знань рухами, показ того, що словами виразити важко.
15. Інтерактивна пізнавальна казка та історія – мотивує дітей, зацікавлює, створює емоційне тло заняття. Педагог розповідає казку, використовуючи інтерактивну пізнавальну презентацію як наочність.
16. Пізнавальні презентації в інтерактивними елементами – виконують функції. наочності, унаочнюють інформацію, допомагають активізувати діалог.

Повчальними та цікавими були проведені навчальні проєкти в усіх групах закладу. Педагоги, обравши тему проєкту: "Пустеля", "Чому буває день та ніч", "Для кого дерево-будинок", "Людина", "Морське дно", "На Північному полюсі", "Властивості води" з дітьми організували різноманітні форми роботи, виготовили нові дидактичні та настільні ігри, залучили батьків та дітей до виготовлення відповідних макетів для подальшого використання в освітній діяльності.
Фотозвіт проведення наукових проєктів можна за посиланням

Шановні Батьки!

Якщо у Вас виникли запитання щодо запровадження STREAM-освіти вдома, педагогами нашого закладу були підібрані консультації, рекомендації та пам'ятки, які допоможуть Вам цікаво організувати освітню діяльність дітей вдома.
Переглянути матеріал можна перейшовши за посиланням на Google-диск


Перелік рекомендованої літератури щодо STREAM-освіти можна знайти тут

Кiлькiсть переглядiв: 712