Гурткова робота в ДНЗ


У 2021/2022 навчальному році у закладі працюють гуртки:


Гурток "Цікаві шашки"

(на безоплатній основі)

Керівник гуртка: Іванова І.В.

Розклад занять гуртка "Цікаві шашки"

П'ятниця 15.30 - 16.00

Одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, є гра у шашки, яка вит римала випробування тисячоліттями. Шашки давно слугують людям не лише для розваг, а й для розвитку їхніх розумових здібностей. Ця гра, на перший погляд, здається простою і легкою. Проте ігрова практика свідчить, що кожен хід містить у собі багато таємничого і незвіданого. Шашки вимагають від гравця вміння мислити, винахідливості та кмітливості, сприяють розвиткові пам'ятя та уваги. Після занять шашками у дітей підвищується інтерес до навчання, поліпшуються здібності до логічних операцій, що створює сприятливі умови для розвитку інтелекту. Гра в шашки - одна з форм розвитку математичних здібностей дітей старшого дошкільного віку.

/Files/images/SAM_5333.JPG


Гурток "Мудрі шахи"

(на безоплантій основі)

Керівник гуртка: Чубенко Л.С.

Розклад роботи гуртка "Мудрі шахи"

Вівторок 15.30 - 16.00

Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної освіти чітко визначили, що в умовах оновлення суспільства, відродження національної культури орієнтування на творчий розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти. Зазначені документи вказують на важливість завдань розвитку творчого потенціалу дитини як засобу формування її духовності, національної свідомості, морально-естетичних ідеалів.

У закладі дошкільної освіти на перший план ставлять розвивальну функцію навчання, що значною мірою сприяє становленню особистості дошкільників, максимальному розкриттю їхніх творчих здібностей.

Навчання гри в шахи дає змогу реалізувати багато освітніх ідей всесвітньо відомих теоретиків і практиків - зробити навчання радісним, підтримувати стійкий інтерес до знань.

Шахи в дитячому садочку позитивно впливають на вдосконалення у дітей багатьох психічних процесів і таких якостей, як сприймання, увага, пам'ять, мислення, початкові форми вольового управління поведінкою.

Навчання гри в шахи з дошкільного віку допомагає дітям розвиватися відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, відкриває шлях до творчості сотням тисяч дітей некомунікативного типу. Розширення кола спілкування, можливостей повноцінного самовираження, самореалізації дозволяє цим дітям подолати замкнутість.

Навчаючись гри в шахи, дитина живе у світі казок і перетворень звичайної шахівниці й фігур у чарівні, що збагачує дитячу фантазію. А витонченість і краса окремих ходів, шахових комбінацій приносить справжнє задоволення. Шахи - це копітка і наполеглива праця, це гра, що дарує дітям радість.

/Files/images/SAM_5328.JPG

/Files/images/SAM_5332.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 439