Хореографічний гурток "Росиночка"


Одним з найважливіших завдань дошкільного навчального закладу є естетичне виховання підростаючого покоління – невід’ємна складова частина національного виховання.

Хореографічне виховання має велике значення в естетичному розвитку дитини. Засобами танцювального мистецтва воно прищеплює любов до прекрасного. Завдяки засобам хореографії розвиваються естетичні смаки, навички у створенні художніх образів, виховуються високі моральні якості людини - гуманність, патріотизм. Танець, як мистецька діяльність, не може бути беззмістовним, безідейним, бо він, як і інші види мистецтва, сприяє формуванню світогляду.

У сучасній педагогіці та психології утвердилася думка: кожна дитини різнобічно обдарована. Науково доведено, що тільки під час активної діяльності, зокрема музично-рухової та хореографічної розкриваються природні задатки, обдаровання дітей.

Хореографічна діяльність необхідна дитині дошкільного віку для того, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом. Таким періодом для розвитку у дитини ритмічності, пластичності, загальної танцювальності є вік 4-6 років.

В Законі України «Про дошкільну освіту» зазначено що «принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдаровань, різнобічного розвитку кожної дитини».

Танцювальне мистецтво масове, воно доступне всім. При систематичній хореографічній роботі діти набувають загальної естетичної та танцювальної культури, а розвиток танцювальних та музичних здібностей допомагає більш глибокому сприйняттю хореографічного мистецтва. Залучення до мистецтва хореографії включає в себе ознайомлення дітей з сучасною музикою, з джерелами танцювальної культури, самобутністю національного танцю, пов’язаного з життям народу, народною поезією, музично-ритмічним складом мелодії.

План роботи гуртка хореографії розроблений на основі Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції) та програми хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія» (автор Шевчук А.С.)

Мета гуртка: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом; сформувати елементарні основи хореографічної культури; збалансувати в дитини фонд її бажань і фонд її можливостей.

Кiлькiсть переглядiв: 230