Інноваційна діяльність в ДНЗ


На сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних галузях знання. А це у свою чергу формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання "інноваційної людини". Для цього в освітній сфері має панувати дух творчості, постійного пошуку, які є живильним середовищем для нових ідей, шукань, досягнень.
Інноваційні технології, які використовують педагоги дошкільного закладу в роботі з дітьми
  • - технологія особистісно орієнтованої розвивальної освіти;
  • - технологія інтегрованого навчання та виховання;
  • - технологія індивідуалізації та диференціації освітнього процесу;
  • - гуманізації освітнього процесу;
  • - здоров'язбережувальні технології (впровадження профілактичних (різні види самомасажу, ходіння по «доріжках здоров'я», загартувальні процедури тощо),профілактично-лікувальних(фітотерапія, ароматерапія, вітаміно-терапія тощо),оздоровчих технологій терапевтичного спрямування: арттерапія, пісочна терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, ігротерапія, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика, зорова гімнастика, тощо);
  • - ігрові технології;
  • - інформаційно-комунікаційні технології.
Спадщина Сухомлинського Автор – В.Сухомлинський

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

-Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку "Казкова фізкультура" М.Єфименко

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

«Дошкільнятам освіта сталого розвитку» Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Поментун

Суть курсу. Навчання дітей охороні навколишнього середовища на основі освіти сталого розвитку.

Методика розвивального читання Л.В. Шелестової

Суть технології. Методика "Розвивальне читання" Людмили Шелестової не лише навчає дошкільнят читати, а й розвиває у них мислення, словниковий запас, дрібну моторику,уявлення про ​навколишній світ. Для вивчення однієї букви пропонується 5 — 6 завдань із використанням різних видів діяльності, із залученням ілюстративного та природного матеріалу. Кожне завдання — новий вид діяльності: малювання, вирізання, конструювання, ліплення, пересування у просторі тощо.

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розвязання винахідницьких завдань. Автор - Альтшуллер Г.

Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.


Кiлькiсть переглядiв: 292